Pula

Pula je od Medulina udaljena svega 8 km, a tamo možete naći najpoznatiji i najznačajniji spomenik, građevina od koje započinje i završava svaki obilazak grada – pulska Arena – građevina u kojoj su se priređivale borbe gladijatora.