Rt Kamenjak – spilja

Udaljenost – 3 Nm
Dubina – 6 – 27 m
Opis ronjenja – spilje, dubina u spilji 3-6m, ronjenje sa brodice
Kategorije – sve kategorije

Centar za postavke privatnosti