PADI DSAT Tec

DSAT Probni Tec

Namijenjen je roniocima koji žele probati tehničku opremu i proceduru tehničkog ronjenja bez da polažu tečaj.

Ovo ronjenje vam može poslužiti i kao prvo ronjenje za tečaj Tec 40.

Trajanje: 1 dan
Max dubina: 10m
Br. urona: 1
Min. Certifikat: Open Water Diver ili ekvivalentan druge asocijacije
Min. Godine: 18
Min. Br. registriranih ronjenja: 10

Potrebna je medicinska potvrda o sposobnosti za ronjenje koja nije starija od godine dana.

DSAT Tec 40

Kod ovog tečaja naučiti ćeš:
–    rukovati sa dekompresijskim softverom i ronilačkim kompjuterom za planiranje urona i zaroniti do 40m (ne dublje) sa dekompresijom koja nije duža od 10 min.
–    rukovati sa dekompresijskom bocom (stage), koja mora sadržavati postotak kisika veći od 50% (EANX 50%) da bi se povećala sigurnost urona sa dekompresijom.

Potrebno je imati:
–    najmanje Advanced Open Water Diver certifikat ili ekvivalentan druge asocijacije
–    imati certifikat Enriched Air Diver ili ekvivalentan druge asocijacije
–    imati certifikat Deep Diver ili ekvivalentan druge asocijacije
–    najmanje 50 registriranih ronjenja od kojih mora biti:
– 10 urona obogaćenih kisikom ili
– 12 urona dubljih od 18 m ili
– 6 urona dubljih od 30 m

Potrebna je medicinska potvrda o sposobnosti za ronjenje koja nije starija od godine dana.

DSAT Tec 45

Kod ovog tečaja naučiti ćeš:
–    rukovati opremom za tehničko ronjenje, planirati urone i biti osposobljen za urone do 45 m (ne preko)
–    steći ćeš znanje za planiranje ronjenja i zaroniti samostalno. Imat ćeš dekompresijska ronjenja, koristeći dekompresijsku bocu sa NITROX-om ili bocu sa kisikom za ubrzanje i povećanje sigurnosti tijekom dekompresijskih zastanaka
–    nećeš imati vremenskih limita što se tiče dekompresije
–    steći ćeš znanje za rješavanje predvidivih problema u tehničkim uronima
–    rukovati tehnikama i baznim procedurama za pomicanje na veće dubine tijekom tehničkog ronjenja

Potrebno je imati:
–    najmanje Advanced Open Water Diver certifikat ili ekvivalentan druge asocijacije
–    biti Rescue Diver ili ekvivalentan druge asocijacije
–    biti Enriched Air Diver ili ekvivalentan druge asocijacije
–    biti Deep Diver ili ekvivalentan druge asocijacije
–    biti Tec 40 ili ekvivalentan druge asocijacije
–    najmanje 50 registriranih ronjenja od kojih:
– 12 urona preko 18m sa obogačenim kisikom (NITROX) i
– 6 urona (sa ili bez EANX-a) preko 30 m
–    biti punoljetan (min 18 godina)

Potrebna je medicinska potvrda o sposobnosti za ronjenje koja nije starija od godine dana.

DSAT Tec 50

Na ovom tečaju učiš:
–    rukovati opremom, planirati urone i biti osposobljen za urone do 50 metara
–    steći  znanje za planiranje urona i samostalno zaroniti; ponovljena ronjenja sa dekompresijom, koristeći dekompresijsku bocu sa NITROX-om ili kisik za ubrzati i povećati sigurnost tijekom dekompresijskih zastanaka
–    biti bez vremenskih limita što se tiče dekompresije
–    rukovati tehnikama i baznim procedurama za pomicanje na veće dubine tijekom tehničkih urona

Na ovom tečaju:
–    imaš tehnički uron do 50 m dubine sa obaveznom dekompresijom
–    koristiš obogaćen kisik (NITROX) ili kisik za dekomprsiju
–    koristiš dekompresijski softver za planiranje vlastitih urona
–    instruktor te osposobljava za tehničko ronjenje sa samostalnom dekompresijom

DSAT Tec TRIMIX 65

Ovaj tečaj upućuje ronioca u korištenje TRIMIX-a, koji povećava limit dubine za one koji su već educirani o korištenju zraka, obogaćenog zraka (NITROX-a) i kisika u tehničkim zaronima, premještajući tako limit ronjenja sa 50 m na 65 m dubine u otvorenim vodama, koristeći mješavinu TRIMIX koja sadržava postotak kisika ne manji od 18%. Tijekom treninga i trajanja tečaja ronilac ući procijeniti i rukovati problematikom koja se pojavljuje kod korištenja helija u mješavini na maksimalnoj dubini i planirati ronjenja sa dekompresijom koristeći mješavine TRIMIX-a.

Trajanje: 4 dana
Max dubina: 65 m
Broj urona: minimalno 5
Potrebni certifikati: Rescue Diver, DSAT Tec 50 Diver (ili ekvivalentan druge asocijacije) i dokaz o Certifikatu CPR i prva pomoć u zadnje 2 godine
Min. Godine: 18
Min. Broj registriranih ronjenja: 100

Potrebna je medicinska potvrda o sposobnosti za ronjenje koja nije starija od godine dana.

DSAT Tec TRIMIX Diver

Na ovom tečaju steknete duboko znanje o korištenju Helija unutar mješavine za dno. Program je prilagođen tehničkim roniocima koji žele otići preko limita normoksičkog trimxa, analizirajući više vrste dekompresijskih softvera za stvaranje specifičnih planova i dekompresijskih tablica. Za vrijeme trajanja tečaja i treninga, instruktor će uvesti ronioca u koncept mješavine hipnoksičnog trimixsa. Za vrijeme trajanja urona, ronilac će također učiti rukovati sa više dekompresijskih boca.
Na kraju tečaja učesnik će biti kvalificiran da zaroni na dubinu od 75 m koristeći više TRIMIX mješavina; zrak, obogaćeni zrak (NITROX) i kisik. Za vrijeme trajanja tečaja koristi se oprema sa otvorenim sistemom u tehničkoj konfiguraciji i sve procedure koje su potrebne za rukovanje rizicima koji su povezani s ovom aktivnosti.

Trajanje: 6 dana
Max dubina: 75 m
Broj urona: minimalno 8
Potrebni certifikati: Rescue Diver, DSAT Tec 50 Diver (ili ekvivalentan druge asocijacije) ili DSAT Tec 60 Diver (ili ekvivalentan druge asocijacije) i dokaz o Certifikatu CPR i prva pomoć u zadnje 2 godine
Min. Godine: 18
Min. Broj registriranih ronjenja: 150

Potrebna je medicinska potvrda o sposobnosti za ronjenje koja nije starija od godine dana.

 

Centar za postavke privatnosti