B-24 Liberator

Udaljenost – 9 Nm
Dubina – 52 m
Opis ronjenja – olupina, ronjenje sa brodice
Kategorije – **(AOWD i više)

liberatorm (1)

Plain_wreck

Centar za postavke privatnosti