Najam opreme

NAJAM OPREME 
1 Ronjenje Dan
Maska, disalica, peraje 40,00 kn 5,50 €  60,00 kn  8,50 €
Odijelo 40,00 kn 5,50 €  60,00 kn 8,50 €
Pojas s olovima 30,00 kn 4,50 €  50,00 kn 7,00 €
Kompenzator plovnosti (jacket) 40,00 kn 5,50 €  60,00 kn 8,50 €
Regulator 40,00 kn 5,50 €  60,00 kn 8,50 €
Ronilački kompjuter 75,00 kn 10,00 € 110,00 kn 15,00 €
Ronilačka lampa 60,00 kn 8,00 €  100,00 kn 13,50 €
Boce NITROX (do 36%) ZRAK
10 l 75,00 kn 10,00 € 50,00 kn 7,00 €
12 l 80,00 kn 11,00 € 60,00 kn 8,00 €
15 l 90,00 kn 12,00 € 75,00 kn 10,00 €
NAJAM TEHNIČKE OPREME (NA DAN)
Suho odijelo 150,00 kn 20,00 €
2 x regulatori za dvobocnik 90,00 kn 12,00 €
1 x regulator za dekompresijsku bocu 45,00 kn 6,00 €
Tehnički jacket 90,00 kn 12,00 €
Kompjuter za dvije mješavine 75,00 kn 10,00 €
Reel i deco bova 45,00 kn / komad 6,00 € / komad
Dvobocnik 12+12l sa manifoldom 90,00 kn 12,00 €
Pododijelo 75,00 kn 10,00 €
Deco boca 7 i 11l 45,00 kn+punjenje 6,00 €+punjenje
Scooter 230,00 kn 31,00 €
   PUNJENJE BOCA,cijena po litri
 ZRAK  4,00 kn  0,55 €
 NITROX  (do 36%)  6,00 kn  0,80 €
 NITROX  (od 36 do 50%)  8,00 kn  1,00 €
 NITROX – OXYGEN (od 50 do 100%)  15,00 kn  2,00 €
 TRIMIX  (helij, m3)  230,00 kn  31,00 €
 ARGON  30,00 kn  4,00 €

Cijene su izražene u eurima (€) i Kunama (Kn), PDV uključen u cijenu.

Centar za postavke privatnosti